Welkom op ScoutingFrama.nl

Scouting Frama is een gezellige vereniging die sinds 1955 bestaat. De eerste opkomst vond plaats in 1955 en in 2015 hebben we het 60 jarige jubileum gevierd.

We hebben ongeveer 95 jeugdleden en +/-25 stafleden en iedereen kent elkaar.

Elke week komen jongelui op de blokhut bijeen om samen leuke activiteiten te ondernemen. De activiteiten zijn divers en per leeftijdsgroep is er een aparte speltak. Met het doorlopen van de verschillende groepen stijgt de zelfstandigheid van de leden en neemt de begeleiding af. Waar er bij de Bevers nog een groot leidingteam aanwezig is, is er bij de Explorers slechts sprake van begeleiding. De Jongerentak hebben zelfs helemaal geen begeleiding.

Het leuke aan onze groep is dat we naast de standaard groepsmiddagen ook diverse gezamenlijke activiteiten organiseren.

Zo organiseren we een nationale scoutingdag voor de jeugd uit Best en organiseren we activiteiten rondom 5 december. Maar niet alleen de jeugd komt aan bod ….

Ook voor de vrijwilligers (de stafleden) worden activiteiten georganiseerd. Zo wordt er nu en dan een weekendje naar de Ardennen georganiseerd of wordt de BBQ van stal gehaald om na de groepsmiddag te genieten van het weekend.