Bestuur

Wie zijn wij en wat doen wij?
Wie zijn wij en wat doen wij? Het stichtings- en groepsbestuur zijn verweven en we ondersteunen de (bege-)leiding in hun taken waarbij het groepsbestuur hoofdzakelijk de niet-speltechnische en beleidsbepalende zaken uitvoert, zoals die binnen de groepsraad (het hoogste beslissingsorgaan), zijn afgesproken.
Daarnaast coördineren we de dagelijkse gang van zaken, zoals onder andere de contributie-inning en de ledenadministratie.

Bestuurstaken
Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:
– ledenadministratie en groepssecretariaat
– financiën van de vereniging (contributie, verhuur, subsidie etc)
– indien nodig ondersteuning verlenen bij actie’s.
– kwaliteit van de kaderleden waarborgen
– representatie van de groep
– vertegenwoordiging bij officiële instanties (bijv. Gemeente Best)
– arbo-technische aangelegenheden
– verhuur van de blokhut
– het Huishoudelijk Reglement
– bevordering van districtsactiviteiten
– uitzetten van de koers op korte en lange termijn

Kortom: het bestuur zorgt ervoor dat de (bege-)leiding zich zoveel mogelijk met de jeugdleden en programma’s bezig kan houden.

De samenstelling
Op dit moment bestaat het bestuur van Scouting Frama uit 8 personen, te weten:

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Jan-Willem Strik
Secretaris: Marieke Sijberden
Overige bestuursleden: Rob Appeldoorn, Bart Hems, Bianca Moelans

Ondersteuning van het bestuur:

Technische Dienst: Patrick Vissenberg
Verhuur: Rob Appeldoorn
Speltakadviseur: Tamara Meijer
Vertrouwenspersoon: Roel de Bresser
Materiaalbeheer: Bart Hems
Stagebegeleiding: Bianca Moelans