Contributie

De contributie
De contributie voor een seizoen bedraagt €150,00 en wordt geïnd in drie termijnen van €50,00 (1e termijn in oktober, 2e termijn in januari en de derde termijn in april ).

Kampbijdrage
De kampbijdrage voor het zomerkamp bedraagt voor de leden van de welpen en welpen plus € 95,00; voor de leden van de scouts en de explorers € 110,00.
Uiteraard is deze bijdrage alleen van toepassing als het lid deelneemt aan het zomerkamp.
Mocht het lid na officiële aanmelding voor het zomerkamp toch niet meegaan; dan is de helft van de kampbijdrage verschuldigd.

Weekendbijdrage
De verschillende speltakken organiseren voor hun speltak een aantal keer per seizoen een weekend. De kosten hiervoor worden per weekend apart (contant) afgerekend met de desbetreffende staf. De weekendbijdrage is vastgesteld op € 10,00 voor een kort weekend met 1 overnachting en op € 12,50 (explorers € 15,00) voor een lang weekend met 2 overnachtingen.

Incasso
Voor de inning van de contributie maken we gebruik van automatische incasso in de hierboven genoemde maanden.
De kampbijdrage wordt in één termijn geïncasseerd in juni.
We proberen de contributie zo laag mogelijk te houden, desondanks kan het nodig zijn dat de contributie verhoogd wordt. We zullen u in dat geval hierover tijdig informeren.
Het seizoen waarover contributie wordt geheven loopt gelijk aan een schooljaar.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden per einde van een kwartaal.
Als er opgezegd wordt tussen 1 januari en 1 april; eindigt het lidmaatschap –en dus ook de verplichting tot het betalen van contributie – op 1 april etc.

Wanneer uw kind besluit te stoppen bij scouting Frama dient u dit behalve aan de staf, ook altijd door te geven aan de secretaris. Dit kan per post of per e-mail:
Per post: Stichting Scouting Frama
T.a.v. secretaris
Postbus 228
5680 AE Best
Per e-mail: secretaris@scoutingframa.nl

Wanneer u de opzegging niet doorgeeft aan de secretaris zal er toch nog contributie geïncasseerd worden. Er zal dan geen restitutie plaatsvinden.