Contributie

De contributie
De contributie wordt in 12 gelijke termijnen (dus maandelijks) geïnd.
Bij inschrijving wordt er eenmalig €20 aan inschrijvingskosten berekend. Dit is inclusief een Scouting Frama T-shirt.

Contributie per speltak per maand:
Welpen          € 13,13
Welpen+        € 13,13
Scouts            € 13,13
Explorers        € 13,13
Roverscouts    €   2,50
Stam               €   2,50
Vrienden         €   2,50

Kampbijdrage
De kampbijdrage voor het zomerkamp bedraagt voor de leden van de welpen en welpen+ €125,00; voor de leden van de scouts en de explorers € 150,00. Deze wordt in april geïncasseerd.
Uiteraard is deze bijdrage alleen van toepassing als het lid deelneemt aan het zomerkamp.
Mocht het lid na officiële aanmelding voor het zomerkamp toch niet meegaan; dan is de helft van de kampbijdrage verschuldigd.

Weekendbijdrage
De verschillende speltakken organiseren voor hun speltak een aantal keer per seizoen een weekend. De kosten hiervoor worden per weekend apart afgerekend met de desbetreffende staf.

Weekendbijdrage per speltak:
Welpen          € 15,00
Welpen+        € 15,00
Scouts            € 20,00
Explorers        € 25,00
Incasso
Voor de inning van de contributie maken we gebruik van automatische incasso.
De kampbijdrage wordt in één termijn geïncasseerd in april.
Mocht u er voor kiezen maandelijks een factuur te willen ontvangen, dan is daar een mogelijkheid toe. In dat geval wordt er per termijn €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan na het eerste jaar plaatsvinden uiterlijk per laatste dag van de maand.

Wanneer uw kind besluit te stoppen bij scouting Frama dient u dit behalve aan de staf, ook altijd door te geven aan de secretaris. Dit kan per post of per e-mail:
Per post: Stichting Scouting Frama
T.a.v. secretaris
Pater LA Bleysstraat 19
5684 TR Best
Per e-mail: secretaris@scoutingframa.nl

Wanneer u de opzegging niet doorgeeft aan de secretaris zal er toch nog contributie geïncasseerd worden. Er zal dan geen restitutie plaatsvinden.