Volg ons ook op Facebook!

Volg ons op Facebook

Inloggen (stafleden)Wie zijn wij en wat doen wij?
Wie zijn wij en wat doen wij? Het stichtings- en groepsbestuur zijn verweven en we ondersteunen de (bege-)leiding in hun taken waarbij het groepsbestuur hoofdzakelijk de niet-speltechnische en beleidsbepalende zaken uitvoert, zoals die binnen de groepsraad (het hoogste beslissingsorgaan), zijn afgesproken.
Daarnaast coördineren we de dagelijkse gang van zaken, zoals onder andere de contributie-inning en de ledenadministratie.

Bestuurstaken
Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:
- ledenadministratie en groepssecretariaat
- financiën van de vereniging (contributie, verhuur, subsidie etc)
- verzorgen van acties (bijv. Nationale Scouting Loterij)
- kwaliteit van de kaderleden waarborgen
- representatie van de groep
- vertegenwoordiging bij officiële instanties (bijv. Gemeente Best)
- arbo-technische aangelegenheden
- verhuur van de blokhut
- het Huishoudelijk Reglement
- bevordering van districtsactiviteiten
- uitzetten van de koers op korte en lange termijn

Kortom: het bestuur zorgt ervoor dat de (bege-)leiding zich zoveel mogelijk met de jeugdleden en programma's bezig kan houden.

De samenstelling
Op dit moment bestaat het bestuur van Scouting Frama uit 8 personen, te weten:

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Jocelyn Kock
Penningmeester: Nicole van Wandelen


Ondersteuning van het bestuur (bestuursleden):

Technische Dienst: Herbert Reijenga
Verhuur: Rob Appeldoorn
Speltakadviseur: Tom Hozewol
Moderator: Hans v.d. Laar
Materiaalbeheer: Bart Hems
Ledenadministratie: Jocelyn Kock
Stagebegeleiding: Bianca Moelans