Bestuur

Wie zijn wij en wat doen wij?

Het stichtings- en groepsbestuur zijn verweven en we ondersteunen de (bege-)leiding in hun taken waarbij het groepsbestuur hoofdzakelijk de niet-speltechnische en beleidsbepalende zaken uitvoert, zoals die binnen de groepsraad (het hoogste beslissingsorgaan), zijn afgesproken.
Daarnaast coördineren we de dagelijkse gang van zaken, zoals onder andere de contributie-inning en de ledenadministratie.

Bestuurstaken

Zaken die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen:
– ledenadministratie en groepssecretariaat
– financiën van de vereniging (contributie, verhuur, subsidie etc)
– indien nodig ondersteuning verlenen bij actie’s.
– kwaliteit van de kaderleden waarborgen
– representatie van de groep
– vertegenwoordiging bij officiële instanties (bijv. Gemeente Best)
– arbo-technische aangelegenheden
– verhuur van de blokhut
– het Huishoudelijk Reglement
– bevordering van districtsactiviteiten
– uitzetten van de koers op korte en lange termijn

Kortom: het bestuur zorgt ervoor dat de (bege-)leiding zich zoveel mogelijk met de jeugdleden en programma’s bezig kan houden.

Samenstelling

Op dit moment bestaat het bestuur van Scouting Frama uit 6 personen, te weten:

Dagelijks bestuur

VoorzitterAnke van Wijk
SecretarisMarieke Sijberden
PenningmeesterLonneke Meulendijks
Overige bestuursledenRob Appeldoorn, Bart Hems, Bianca Moelans

Ondersteuning van het bestuur

Technische DienstJohny Netten
VerhuurRob Appeldoorn
SpeltakadviseurTamara Meijer
VertrouwenspersoonRoel de Bresser
MateriaalbeheerBart Hems
StagebegeleidingBianca Moelans