Contributie

De contributie wordt in 4 gelijke termijnen (dus per kwartaal) geïnd.
Bij inschrijving wordt er eenmalig €20 aan inschrijvingskosten berekend. Dit is inclusief een Scouting Frama T-shirt.

Contributie per speltak per kwartaal
Bevers€ 39,39
Welpen€ 39,39
Welpen+€ 39,39
Scouts€ 39,39
Explorers€ 39,39
Roverscouts€ 7,50
Stam€ 7,50
Vrienden€ 12,50

Kampbijdrage

De kampbijdrage voor het zomerkamp bedraagt voor de leden van de bevers €75,00; voor de leden van de welpen en welpen+ €130,00; voor de leden van de scouts en de explorers € 155,00. Deze wordt in april geïncasseerd. Uiteraard is deze bijdrage alleen van toepassing als het lid deelneemt aan het zomerkamp.
Mocht het lid na officiële aanmelding voor het zomerkamp toch niet meegaan; dan is de helft van de kampbijdrage verschuldigd.

Weekendbijdrage

De verschillende speltakken organiseren voor hun speltak een aantal keer per seizoen een weekend. De kosten hiervoor worden per weekend apart afgerekend met de desbetreffende staf.

Weekendbijdrage per speltak:
Welpen€ 15,00
Welpen+€ 15,00
Scouts€ 20,00
Explorers€ 25,00

Incasso

Voor de inning van de contributie maken we gebruik van automatische incasso. De kampbijdrage wordt in één termijn geïncasseerd in april.
Mocht u er voor kiezen maandelijks een factuur te willen ontvangen, dan is daar een mogelijkheid toe. In dat geval wordt er per termijn €2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan na het eerste jaar plaatsvinden uiterlijk per laatste dag van de maand.

Wanneer uw kind besluit te stoppen bij scouting Frama dient u dit behalve aan de staf, ook altijd door te geven aan de secretaris. Dit kan per post of per e-mail:
Per post: Stichting Scouting Frama
T.a.v. secretaris
Pater LA Bleysstraat 19
5684 TR Best
Per e-mail: secretaris@scoutingframa.nl

Wanneer u de opzegging niet doorgeeft aan de secretaris zal er toch nog contributie geïncasseerd worden. Er zal dan geen restitutie plaatsvinden.